Střípky z Neuromodulační konference 2022 (24.-25.11.2022)

V letošním roce se konal každoroční „event“ Neuromodulančí konference ve FN Motol pod záštitou tamnějšího pracoviště léčby bolesti: Centra pro léčení a výzkum  bolestivých stavů v rámci Kliniky RHB a TVL 2.LF UK. Letošní ročník byl obohacený o část konference určenou pro veřejnost a media, která se setkala s poměrně velkým ohlasem a propagace v mediích. Osvěta a edukace o neuromodulačních metodách je dlouhodobým cílem SSLB ČLS JEP a je jedině dobře, že laická veřejnost je s těmito metodami seznamována z rukou a úst  zkušených odborníků- vedoucích Center léčby bolesti a Neuromodulačních center jako tomu bylo 24.11.2022, kdy se prezentace svých jednotlivých pacientů ujali doc. Kozák (FN Motol), Dr. Kozák (FNKV) a Dr. Lejčko (FN Plzeň), následováno spontánním sdělením o své cestě k neuromodulančí terapii jednotlivými pacienty.

Pokračování příspěvku…

Neuromodulační převrat, aneb „SCS“ pro obnovu pohybu

Na nedávném kongresu Československých dialogů o bolesti 2022 ve Zvolenu byla mimojiné přednesena dr. Šimonem Kozákem zajímavá tématika Neuromodulační terapie pro obnovu pohybu dolních končetin a trupu. Terapie dosud per se v Česku a na Slovensku nemjící obdoby. Během letních měsíců roku 2022 byli ve FN Motol pod vedením Spinální jednotky doc. Kříže a ve FNKV pod vedením Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra KAR FNKV dr. Šimona Kozáka implantováni první dva pacienti s cílem obnovy motorických funkcí. Pacient Vinohradský byl prezentován na velice zajímavé přednášce ve Zvolenu, kde byl výsledek doslova hmatatelný při prezentaci výsledku krátkou ukázkou videozáznamu „před a po“. Celý koncept metody potom byl potom předmětem 20minutové přednášky, kterou Vám exkluzivně přinášíme v tomto příspěvku, stejně jako jednu z medializovaných reportáží (Český rozhlas Radiožurnál) z posledních týdnů, které doslova zaplavily media po tiskové konferenci CLB a NMC KAR ve FNKV (27.10.2022).

Pokračování příspěvku…

Zprávy z kongresu Integrativní medicíny a Akupunktury

V krásném portugalském Portu se v září letošního roku konal 14. ročník European congress of Integrative medicine, kterého se zúčastnili i zástupci ČR, mimo jiné i naše členka dr. Eva Kynclová. Ta se také hned následující měsíc zúčastnila již 35. ročníku World Medical Acupuncture Congress v Boloni.  Její pohled a postřehy Vám teď přinášíme.

Pokračování příspěvku…

Zápisy schůze výboru SMA SSLB k nahlédnutí.

Výbor Sekce mladých algeziologů SSLB se dosud sešel 3x,  zrod uskupení a se pojí do přelomu roku 2021/2022 a navazuje na obdobné iniciativy při EFIC a IASP. Na výborové schůzi SSLB ve Zvolenu 5.10. při příležitosti ČS Dialogů o bolesti měl již výbor SMA svého zástupce v podobě předsedy SMA (mandatorní člen výboru SSLB ČLS JEP).

Zápis z tohoto čerstvého výborového schůzování Vám přineseme v tomto týdnu. Na tom, abyste byli v obraze nám záleží.

Algeziolog.cz,  SMA SSLB

Pokračování příspěvku…

Volby do výboru SSLB se blíží. Volíme představitele SSLB do roku 2027!

Už v první půlce listopadu proběhne první kolo voleb do výboru SSLB ČLS JEP. Nominovat v něm lze kteréhokoliv člena SSLB, z těch se poté bude vybírat ve druhém kole ve druhé půlce prosince celkem 11 členů výboru a 3 členové revizní komise. Volby probíhají elektronicky, sledujte proto pozorně svůj email, ať je nepropásnete.

Volby do výboru a revizní komise proběhnou pro volební období 2023-2027. Volíme si tedy představitele algeziologie na další 4 roky. Databáze na kandidátskou listinu byla k volbě uzavřena 15.9.2022. Vybraní kandidáti budou osloveni, zda s výběrem souhlasí. Ve 2. kole budou z vybraných kandidátů prvního kola zvoleni členové výboru a revizní komise v počtu 11 členů výboru a 3 členů revizní komise.

  1. kolo voleb proběhne v  termínu od 1.11.2022 do půlnoci 14.11.2022.
  2. kolo bude vyhlášeno v termínu přibližně 15.-31.12.2022

Každý volič může v každém kole volit pouze jednou.

Sledujte prosím své emailové adresy s dalšími informacemi o volbách od SSLB

Rádi tímto oznamujeme, že ucházet o Vaši přízeň a hlasy se rozhodli také hned tři členové Sekce Mladých Algeziologů, jejich medailonky si můžete pročíst v následujícím krátkém videu. Ve výboru by se chtěli soustředit mimo jiné na podporu a rozvoj vzdělávacích akcí a propagaci oboru mezi mladými lékaři.

Implantace neurostimulační elektrody k obnově motorických funkcí ve FNKV

Jistě jste všichni na jaře letošního roku zaznamenali přelomový výzkum prof. Gregoire Courtina o úspěšné rehabilitaci motorických funkcí dolních končetin u pacientů po míšním poranění. Medializace tohoto úspěchu byla zcela zaslouženě obrovská.

Dr. Šimon Kozák začal ihned po zveřejnění zjišťovat možnosti přenesení celého procesu, neurochirurgické implantace elektrody a intenzivní rehabilitace, do praxe v ČR. Pacienta, který by z léčby mohl profitovat, totiž v léčbě kvůli chronickým neuropatickým bolestem dolních končetin už měl. Od myšlenky k realizaci stačilo pouhých pár měsíců a skutečně se na konci srpna povedlo ve spolupráci s neurochirurgem dr. Tomášem Svobodou úspěšně implantovat neurostimulační elektrodu pacientovi s anamnézou AV-malformace v oblasti Th míchy.

Pokračování příspěvku…

Neuropatická bolest a jak ji poznat? Klinické vyšetření, dotazníky, nebo EMG…

V nedávné době získali preskripční právo v ČR na některé druhy léčiv z kategorie gabapentinoidů také kolegové praktičtí lékaři, řada jiných léků ze skupiny antineuropatických léčiv však patří mezi psychofarmaka s významnými potenciálními nežádoucími účinky. Jejich použití by proto mělo být založeno na důkladné a správné diagnostice neuropatické bolesti.

Znáte formulář DN 4 dle slavného prof. Boissiry?  Víte, že neuropatická bolest může mít poměrně polymorfní podobu a její deskriptory nejsou zdaleka jen pálení a řezání?  Víte, že dle prof. Ralfa Barona se samotná neuropatická bolest dá rozdělit z hlediska převažujících symptomů do několika kategorií a dle nich zacílit vhodnější kombinaci antineuropatických léčiv?

It’s all about knowledge!

Pokračování příspěvku…

EFIC Newsletter

Už jste četli poslední EFIC Newsletter? Necháváte si ho zasílat na email?

Dozvíte se něm například co se dělo v Dublinu na EFIC kongresu 2022, novinky z EFIC Akademie, termíny zkoušek European Diploma in Pain Medicine nebo tipy na zajímavé články zveřejněné v European Journal of Pain. To stojí za to !

A už jste slyšeli o leta běžícím Pain research: Grunenthal grantu ?

Pokračování příspěvku…

Článek: Negativní zážitky z dětství a bolest spojená s popáleninami

V posledních letech se výzkum v oblasti algeziologie čím dál více zaměřuje na faktory ovlivňující prožívání bolesti u konkrétního pacienta. Víme, že riziko chronifikace bolesti závisí nejen na objektivním klinickém nálezu, ale také na demografických a sociálních faktorech. Vliv na odolnost k bolesti v dospělosti předurčují už negativní zážitky v dětství – tedy závislosti, zanedbávání, zneužívání nebo násilí v rodině a dysfunkční rodinné prostředí. V tomto článku z Pain Reports autoři popisují biopsychosociální mechanismy, které mohou ovlivňovat hojení a zvládání bolesti po termickém úraze. Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada