Ischemická bolest? „Big brainer“ soudobé algeziologie!

Ischemická bolest, nelehká to disciplína. Typ bolesti, u níž se propojuje mnoho mechanizmů vzniku, s sebou nevyhnutelně přináší obtíže při výběru efektivní terapie. Podrobné neurobiologické a molekulární souvislosti stále nejsou zcela objasněny a možnosti léčby jsou omezené.

U akutní ischemické končetinové bolesti je stále velkým problémem „farmakorezistence“, u chronické končetinové bolesti se v posledních letech ujímá zapojení neuromodulačních technik do terapeutického arzenalu.

Všechny možnosti léčby ischemické bolesti shrnul ve své přednášce MUDr. Šimon Kozák.  A jak léčíte ischemickou bolest vy?

Pokračování příspěvku…

Léčba pooperační bolesti,střípky z WIP 2020 v Římě

Léčba pooperační bolesti se stala velkým tématem na kongresu WIP v Římě v roce 2020. Velká část přednáškových bloků byla věnována perioperační léčbě bolesti, zaujaly zejména koncepty protokolizovaných postupů  šitých jednotlivým typům chirurgických zákroků doslova na míru. Od Prof. Kehleta a jeho multimodálních postupů se skutečně přibližujeme k době individualizovaného analgetického plánu s maximálním ohledem na charakter zákroku a osobnostní profil pacienta-  jeho/její rizikovost, či chcete-li,jeho/její imprintovanou vnímavost k bolesti.

Vývoj přístupu k léčbě pooperační bolesti a principy multimodální analgezie si můžete připomenout v přednášce MUDr. Šimona Kozáka, který byl mezi panedmickými vlnami na kongresu osobně a připravil toto krátké sdělení.

Pokračování příspěvku…

Nociplastická bolest, aneb porozumění neurobiologii bolesti

Koncept nociplastické bolesti byl jako všeobecně akceptovaný termín a soubor deskriptorů na odborné scéně uveden na světovém kongresu v Bostonu, USA, v roce 2020. Na svědomí ho má pracovní skupina: SIG- Special Interest Group pod vedením Prof. Kosek z Německa, která má rodinné kořeny na Slovensku. I proto jsme si mohli její přednášku užít i na Česko Slovenských dialozích 2019 ve Staré Lesné, kde rovněž na téma Nociplastické bolesti přednášela. Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada