Článek: Testovací fáze (Trial) při implantaci SCS – nutnost nebo přežitek?

Při implantaci míšní stimulace (SCS) je stále zlatým standardem několikadenní až týdenní testovací fáze – má však smysl? Tím se zabývá tento článek od Dr. Georgiose Matise nedávno zveřejněný v Internet Journal of Neurosurgery. Dle zveřejněných studií se zdá, že stejnou prediktivní hodnotu vzhledem k dlouhodobému efektu léčby má i patnáctiminutový test v průběhu implantace. Změní tento článek něco na Vaší neuromodulační praxi?

Napište nám do komentářů!

Pokračování příspěvku…

Fibrooptickými vlákny vybavená jehla k analgetickým intervenčním zákrokům? Nesmysl? Ani ne …

Účast na EFIC Congress v Dublinu během dubna 2022 se přetavila v mnoho zajímavých kontaktů a obohacení znalostí. Jednou ze zajímavostí v tzv. „booth parku“ byla prezentace Holandské firmy EQUIP. Kolegové technického vzdělání u stánku přesvědčivě a s náležitým nadšením představovali endoskopickou věž velmi střídmých rozměrů spojenou s takřka zvykle vypadající G20 jehlou vybavenou fibrooptickou technologií a umožňující zobrazovat struktury před hrotem jehly.
Níže poskytujeme materiál zaslaný po skončení kongresu Dr. Šimonu Kozákovi.
Firma byla oslovena o prezentaci zajímavých produktů na nadcházejících odborných symposiích v ČR.

Pokračování příspěvku…

O neuromodulační terapii na Českém rozhlase Plus.

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 proběhla první část Akademie intervenční akademie a nutno dodat, že ohlasy od účastníků byly velmi pozitivní. Na této akci, konané v areálu Vinohradské nemocnice, také vznikla reportáž Andrey Skalické o léčbě migrény a bolestí hlavy a šíje. Odvysílána byla během následujícího týdne na Českém rozhlasu Plus – ten má denní poslechovost 157 tisíc.

Pokračování příspěvku…

Článek: PECS blokády

V článku najdete výborně zpracovanou kapitolu o anatomických souvislostech a technice provedení Interpectoral plane block a Pectoserratus plane block (dle starší nomenklatury známé jako PECS I a II).
Věděli jste, že plexus pectoralis lateralis inervuje také velkou část ventralní strany pouzdra ramenního kloubu a může být jednou z cílových struktur k jeho účinné analgetizaci ?
Pokračování příspěvku…

Článek: Intervence axiálního skeletu u pacientů s antitrombotickou medikací

Jak řešíte vysazování antikoagulačních léčiv u pacientů, které zvete na algeziologické intervence v oblasti páteře? Doporučení různých odborných společností ve světě se liší, a i proto vznikla už v roce 2017 v USA tato prospektivní studie zabývající se rizikem vzniku závažného krvácení, respektive epidurálního hematomu, u pacientů s různými typy antikoagulancií a antiagregancií.

Pokračování příspěvku…

1. ročník Akademie intervenční algeziologie

Ve čtvrtek 19. května se uskuteční první praktická část 1. ročníku Akademie intervenční algeziologie. Sekce intervenční algeziologie SSLB ČLS JEP pod taktovkou MUDr. Lejčka pořádá v českých podmínkách poměrně ojedinělou kadaverovou výukovou akci intervenčních metod, kurz si našel útočiště na Anatomickém ústavu 3. LF UK ve FNKV, kde konání zaštituje CLB KAR FNKV s vedoucím lékařem MUDr. Šimonem Kozákem.

Pokračování příspěvku…

Článek: Periferní nervová stimulace v léčbě bolesti, systematický přehled

Kolektiv algeziologů z USA v loňském roce vypracoval komplexní přehledový článek z dosud dostupných dat o úspěšnosti využití PNS v léčbě bolesti. Text, zveřejněný v časopise Pain Physician, je rozčleněn do jednotlivých klinických jednotek a shrnuje u nich sílu důkazů o účinnosti této metody.

Pokračování příspěvku…

PNS: Přednáška o NS technologii od Neurimpulse

Pro intervenční léčbu periferní neuropatické bolesti je v ČR nově dostupný sortiment italského dodavatele neurostimulačních technologií – Neurimpulse. Pokud se o něm chcete dozvědět více, podívejte se na firemní přednášku v článku.  Už jste podobný systém implantovali u některého ze svých pacientu? Ne? Ale kandidát ke screeningu Vás napadá, že?

Více o metodě:

https://www.neuromodulation.com/PNS

Pokračování příspěvku…

V roce 2022 se uskuteční 1. ročník Akademie Intervenční Algeziologie SSLB ČLS JEP!

Skvělá zpráva, letos se prvním rokem pořádá Akademie Intervenční Algeziologie!

Pod patronací prim. Lejčka z CLB FN Plzeň se pod IPVZ v dubnu 2022 otevírá poprvé kurz intervenční algeziologie. Na teoretické základy formou seminářů (4. – 5. 4. 2022) poté navazuje atraktivní a jedinečná akce v podmínkách ČR a to první část kadaverového workshopu fluoroskopicky a ultrazvukově navigovaných algeziologických intervencí (19. 5. 2022), který bude pořádat Anatomický ústav 3. LF ve spolupráci s CLB KAR FNKV.

Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada