Příspěvky se štítkem "CLB KAR FNKV"

6 nalezených příspěvků

Akademie Intervenční Algeziologie SIA SSLB, 1.ročník je za námi. Jaké to bylo ?

Sekce intervenční algeziologie SSLB ČLS JEP pod vedením dr. Jana Lejčka z CLB FN Plzeň  byla v roce 2022 velmi aktivní a podařila se realizace pilotního projektu a prvního ročníku něčeho, o čem jsme dlouho snili a ještě déle si zasněně povídali. Akademie intervenční algeziologie (dále jen AIA) jako nezbytná součást praktické výuky intervenční algeziologie v ČR dostala v uplynulém roce reálné dimenze a první ročník byl realizován následujícím systémem. Základem se stalo absolvování dvoudenního teoretického kurzu vedeného  IPVZ, katedrou Algeziologie (dr. Vondráčková ve spolupráci s dr. Lejčkem) v dubnu,  následně frekventanti museli pro dokončení AIA absolvovat kadaverový kurz praktické části výuky na Anatomickém ústavu 3.LF UK a FNKV pod vedením mentorů SIA SSLB: dr. Lejčko, dr. Machart, doc. Kozák, doc.  Gabrhelík, dr. Popperová a dr.Kozák. Jelikož prostorové kapacity „cadaver labu“ jsou omezené, praktická část výuky byla rozdělena na dvě etapy- květnovou a prosincovou tak, aby se uspokojili všichni zájemci přihlášení na teoretickou část výuky v dubnu 2022.

Pokračování příspěvku…

Neuromodulační převrat, aneb „SCS“ pro obnovu pohybu

Na nedávném kongresu Československých dialogů o bolesti 2022 ve Zvolenu byla mimojiné přednesena dr. Šimonem Kozákem zajímavá tématika Neuromodulační terapie pro obnovu pohybu dolních končetin a trupu. Terapie dosud per se v Česku a na Slovensku nemjící obdoby. Během letních měsíců roku 2022 byli ve FN Motol pod vedením Spinální jednotky doc. Kříže a ve FNKV pod vedením Centra léčby bolesti a Neuromodulačního centra KAR FNKV dr. Šimona Kozáka implantováni první dva pacienti s cílem obnovy motorických funkcí. Pacient Vinohradský byl prezentován na velice zajímavé přednášce ve Zvolenu, kde byl výsledek doslova hmatatelný při prezentaci výsledku krátkou ukázkou videozáznamu „před a po“. Celý koncept metody potom byl potom předmětem 20minutové přednášky, kterou Vám exkluzivně přinášíme v tomto příspěvku, stejně jako jednu z medializovaných reportáží (Český rozhlas Radiožurnál) z posledních týdnů, které doslova zaplavily media po tiskové konferenci CLB a NMC KAR ve FNKV (27.10.2022).

Pokračování příspěvku…

Ischemická bolest? „Big brainer“ soudobé algeziologie!

Ischemická bolest, nelehká to disciplína. Typ bolesti, u níž se propojuje mnoho mechanizmů vzniku, s sebou nevyhnutelně přináší obtíže při výběru efektivní terapie. Podrobné neurobiologické a molekulární souvislosti stále nejsou zcela objasněny a možnosti léčby jsou omezené.

U akutní ischemické končetinové bolesti je stále velkým problémem „farmakorezistence“, u chronické končetinové bolesti se v posledních letech ujímá zapojení neuromodulačních technik do terapeutického arzenalu.

Všechny možnosti léčby ischemické bolesti shrnul ve své přednášce MUDr. Šimon Kozák.  A jak léčíte ischemickou bolest vy?

Pokračování příspěvku…

Léčba pooperační bolesti,střípky z WIP 2020 v Římě

Léčba pooperační bolesti se stala velkým tématem na kongresu WIP v Římě v roce 2020. Velká část přednáškových bloků byla věnována perioperační léčbě bolesti, zaujaly zejména koncepty protokolizovaných postupů  šitých jednotlivým typům chirurgických zákroků doslova na míru. Od Prof. Kehleta a jeho multimodálních postupů se skutečně přibližujeme k době individualizovaného analgetického plánu s maximálním ohledem na charakter zákroku a osobnostní profil pacienta-  jeho/její rizikovost, či chcete-li,jeho/její imprintovanou vnímavost k bolesti.

Vývoj přístupu k léčbě pooperační bolesti a principy multimodální analgezie si můžete připomenout v přednášce MUDr. Šimona Kozáka, který byl mezi panedmickými vlnami na kongresu osobně a připravil toto krátké sdělení.

Pokračování příspěvku…

Nociplastická bolest, aneb porozumění neurobiologii bolesti

Koncept nociplastické bolesti byl jako všeobecně akceptovaný termín a soubor deskriptorů na odborné scéně uveden na světovém kongresu v Bostonu, USA, v roce 2020. Na svědomí ho má pracovní skupina: SIG- Special Interest Group pod vedením Prof. Kosek z Německa, která má rodinné kořeny na Slovensku. I proto jsme si mohli její přednášku užít i na Česko Slovenských dialozích 2019 ve Staré Lesné, kde rovněž na téma Nociplastické bolesti přednášela. Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada