Nociplastická bolest, aneb porozumění neurobiologii bolesti

Koncept nociplastické bolesti byl jako všeobecně akceptovaný termín a soubor deskriptorů na odborné scéně uveden na světovém kongresu v Bostonu, USA, v roce 2020. Na svědomí ho má pracovní skupina: SIG- Special Interest Group pod vedením Prof. Kosek z Německa, která má rodinné kořeny na Slovensku. I proto jsme si mohli její přednášku užít i na Česko Slovenských dialozích 2019 ve Staré Lesné, kde rovněž na téma Nociplastické bolesti přednášela.

Na tento nový koncept v roce 2019 a 2020 navázala řada přednášek Doc.MUDr. Jiřího Kozáka Ph.D., které obsahovaly nový pohled na neurobiologii bolesti  zaměřovaly se  na neuromatrixovou teorii bolesti a její zdokonalenou interpretaci. Na téma nociplastická bolest  rovněž přednášel na setkání Jarních interaktivních dnů pro praktické lékaře MUDr. Šimon Kozák.

Profilewp-user-avatar wp-user-avatar-100 alignleft photo ofKozak  MUDr. Šimon KozákCentrum léčby bolesti a Neuromodulační centrum Kliniky anesteziologie a resuscitace 3.LF UK a FNKV

 

Přidat komentář

Jste registrováni? Přihlašte se

Přidáním komentáře souhlasíte se Zásadami zpracování osobních údajů