Pacientká organizace pro léčbu bolesti je konečně na světě. Oficiálně garantována SSLB ČLS JEP.

V srpnu 2022 vznikla Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s.,(IČO17325081).

Skrze Pacientský hub bude též zařazena do seznamu MZ ČR.

Cílem nového spolku spolku je sdružit lidi se stejnými nebo podobnými problémy a podpořit efektivitu léčby bolesti. Lze začít zvýšením zdravotní gramotnosti, orientací v systému center léčby bolesti, pomoci stabilizovat sociální postavení, poskytování konzultací, právního poradenství, publikováním informačních materiálů.

 

Pokračování příspěvku…

Volby do výboru SSLB jsou za námi. Jak to dopadlo ?

Během listopadu-prosince 2022, resp. ledna 2023 si všichni členové SSLB zvolili nový výbor odborné společnosti ČLS JEP na funkční období 2023-2027. Vyjádřili, koho si přejí, aby reprezentoval obor Algeziologie a určoval jeho další směr. Přinášíme Vám výsledky voleb před nadcházející volbou předsedy, místopředsedů,  councilora pro mezinárodní vztahy, pokladníka a dalších významných funkčích pozic jednotlivých zvolených členů výboru. Tato volba, resp. hlasování a jeho výsledky budou známy nejpozději na konci února 2023.

Pokračování příspěvku…

Akademie Intervenční Algeziologie SIA SSLB, 1.ročník je za námi. Jaké to bylo ?

Sekce intervenční algeziologie SSLB ČLS JEP pod vedením dr. Jana Lejčka z CLB FN Plzeň  byla v roce 2022 velmi aktivní a podařila se realizace pilotního projektu a prvního ročníku něčeho, o čem jsme dlouho snili a ještě déle si zasněně povídali. Akademie intervenční algeziologie (dále jen AIA) jako nezbytná součást praktické výuky intervenční algeziologie v ČR dostala v uplynulém roce reálné dimenze a první ročník byl realizován následujícím systémem. Základem se stalo absolvování dvoudenního teoretického kurzu vedeného  IPVZ, katedrou Algeziologie (dr. Vondráčková ve spolupráci s dr. Lejčkem) v dubnu,  následně frekventanti museli pro dokončení AIA absolvovat kadaverový kurz praktické části výuky na Anatomickém ústavu 3.LF UK a FNKV pod vedením mentorů SIA SSLB: dr. Lejčko, dr. Machart, doc. Kozák, doc.  Gabrhelík, dr. Popperová a dr.Kozák. Jelikož prostorové kapacity „cadaver labu“ jsou omezené, praktická část výuky byla rozdělena na dvě etapy- květnovou a prosincovou tak, aby se uspokojili všichni zájemci přihlášení na teoretickou část výuky v dubnu 2022.

Pokračování příspěvku…

Pain Reframed …podcast worth listening!

Čím déle v našem Centru léčby bolesti na královských Vinohradech psychologa k dispozici máme,  tím více si uvědomuji, jak je důležitý pro pacienty každého algeziologického pracoviště. Zní to jako klišé, ale po zaposlouchání se do některých dílů podcastu Pain Reframed si člověk takovým tvrzením nemůže být, než jistý.

Díky za to Dr. Tim Flynn and Dr. Jeff Moore.  Kam posíláte k psychologovi své pacienty ke kolaterální péči vy?    Klidně to napiště do fora, …

 

Pokračování příspěvku…

„Pain reprocessing therapy“ … aneb bolest nejspíš není vždy o tom přesně se trefit injekcí.

Co je to PRT? …  injekce do zad pod CT ?  Too easy!

Možná jste zachytili, že se opět konala v zimě Neuromodulační konference 2022,  byla pořádána opět jak už bývá  zvykem ve Fakultní nemocnici v Motole pod patronací a záštitou tamního Centra léčby bolesti vedeného doc. Jiřím Kozákem, Ph.D., předsedou SSLB ČLS JEP. Tentokrát přece jen byla konference trochu jiná, než minulé roky. Tak zaprvé, účast byla nejspíše největší v historii konání akce, příchozí se nevešli na dostupná místa pro sedící a postávali na nejatraktivnější přednášky u zdí. To je samo o sobě fantastická vizitka akce jako takové. Zadruhé, odborné části konference předcházela část pro media a veřejnost, tzv. „public event“- nezvyklé pro ČR, nicméně nesmírně atraktivní (autentická sdělení pacientů, kteří absolvovali neuromodulační terapii), osvěžující a popularizaci neuromodulační terapie podporující záležitost. No a zatřetí, po oba dva dny konference doprovázela celou událost zajímavá  knížka s křiklavým zeleným přebalem, kterou byly přednášející a své „testimony“ sdílející pacienti obdarováni. Znáte pain reprocessing therapy ? Ne ?

Enjoy!

 

 

Pokračování příspěvku…

Hypnóza ? V léčbě bolesti? Check it out!

 

Hypnóza neboli trans je přirozený stav vědomí, do kterého se každý člověk dostane několikrát za den. Jsou to třeba chvíle, kdy „vypneme vědomé myšlení a soustředěnou pozornost“, často spontánně – např. když sledujeme televizi a najednou zjistíme, že běží něco úplně jiného, než na co jsme se začali dívat – po dobu, která nám vypadla, jsme byli vlastně v transu. Do tohoto stavu se také dostáváme bezprostředně před usnutím nebo po probuzení. Jsou to často jen prchavé chvilky, ale když se za celý den nasčítají, vytvoří dohromady asi 90 minut, po které jsme byli v hypnóze, aniž bychom si toho byli vědomi. Tyto chvíle nám dopřávají během dne potřebné fyzické i mentální uvolnění.

Hypnóza se osvědčuje v léčení níže uvedených obtíží, …. pomáhá však pouze tehdy, pokud se člověk vyléčit chce a aktivně při terapii spolupracuje.

  • fobie
  • poruchy spánku, lehké deprese, emoční labilita, úzkost
  • vztahové problémy
  • nadváha
  • chronické bolesti
  • závislosti (i vztahové)
  • pocity viny, smutku, stresu, nejistoty
  • zlozvyky

Pokračování příspěvku…

NYSORA jede ! Pain management se pro tuto organizaci stal v posledních letech seriozním tématem.

Také jste si všimli, jak je v posledních letech New York Society of Regional Anaesthesia aktivní, co se týče regionálních metod intervenční léčby bolesti ? Je to velkým příslibem do budoucna, jelikož edukační materiály, atlasy a interaktivní pomůcky této instituce se zdají naprosto skvělé. Dokonce jsme aplikace z jejich dílny použili i na podzimní části Akademie intervenční algeziologie SSLB!

 

Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada