Příspěvky se štítkem "bmus"

1 nalezený příspěvek

Ultrasound guided injections krok za krokem by British Medical Ultrasound Society.

Velká Británie je matadorem v tvorbě doporučení a protokolů, upřímně řečeno v této zemi se již zrodily guidelines na mnohem prozaičtější procedury, než je ultrazvukem navigovaný obstřik, ale v březnu 2023 vydala brtiská společnost návod k aplikaci ultrazvukově navigovaných muskuloskeletálních injekcí i s ohledem na doporučení k dodržení všech správných postupů administrativních i klinických.

Pokračování příspěvku…

Zaldiar od Stada