Spolupráce

Máte zájem o spolupráci? Zaujal Vás náš projekt Algeziolog.cz?

Na odborné úrovni prahneme po aktivitách a rozvoji odborné algeziologické komunity – ať už ve věci odborně-vzdělávací, nebo osvětově-veřejné.

Zabýváme se bolestivými stavy, a to s mezinárodním přesahem, zájmem o rozvoj poznání, vědy i metod odborné praxe. Účastníme se mezinárodních setkání a naše zkušenosti předáváme na poli národním dál. Bolest nás nesmírně zajímá a baví.

Rozvoj tohoto nevšedního odvětví medicíny je heslo tohoto projektu.

Jsme Algeziolog.cz.

info@lecbabolesti.cz

 • business-to-business

  odborné poradenství, interní školení, diganosticko- terapeutická péče pro zaměstnance, navigace a orientace v oblasti zdravotní péče

 • přednášková činnost

  pořádáme workshopy, symposia, odborná setkání, přednášíme o bolestivých stavech

 • konzultační a poradenská činnost

  někdy je rada nad zlato, poskytujeme proto konzultační služby v oblasti perioperační péče, možnostech léčby pooperační bolesti, regionální léčby bolesti, jsme tu pro Vás v případě vyžádaného ,,druhého názoru” odborníka v oboru v případě diagnosticko-terapeutických rozpaků

 • péče v rámci online konzultací

  jsme tu pro Vás, virtuální odborná konzultace není problém, uspořádání názoru odborníka zprostředkovaným setkáním nám není cizí, žijeme v době postcovidové

 • publikační a vědecká činnost

  zpracování odborné rešerše či odborného pojednání na diagnostickou, či terapeutickou metodu, či preparát